Адвокат з інтелектуальної власності

Торгова марка по суті має такі синоніми як бренд, товарний знак, торговий знак, логотип. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для виділення товарів / послуг, вироблених / наданих однією особою, від товарів / послуг, вироблених / наданих / іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Послуги:

 • консультування з питань набуття права власності на торговельну марку;
 • попередня перевірка торгових марок на схожість;
 • комплексний юридичний супровід реєстрації торгової марки (підготовка необхідних документів, заявки, отримання свідоцтва на торговельну марку);
 • оскарження відмови в реєстрації торгової марки;
 • захист від несанкціонованого використання торговельної марки, в тому числі в мережі Інтернет;

 

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, є новою і придатною для промислового використання. Об'єктом винаходу, корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які є не придатними для набуття права інтелектуальної власності на Промисловий зразок, винахід, корисну модель. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Послуги:

 • підготовка та подача заявок для патентування промислового зразка в Укрпатент;
 • підготовка заявок для патентування винаходу, корисної моделі в патентне відомство України;
 • повне забезпечення діловодства щодо розгляду заявок патентним відомством;
 • правовий захист у сфері створення та використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків;

 

Об'єктами авторського права є: літературні та художні твори, фільми та музика, комп'ютерні програми, компіляції баз даних, інше.

Послуги:

 • визнання авторства, використання права на дозвіл або заборону використання авторських прав;
 • захист авторських прав, як у несудовому так і в судовому порядку;
 • припинення несанкціонованого використання об'єктів авторського права, в тому числі в мережі Інтернет;
 • юридичний супровід отримання свідоцтва в державній службі інтелектуальної власності;
 • реєстрація права власності на комп'ютерну програму, веб-сайт, інше;

Способи захисти інтелектуальної власності в судовому порядку:

 1. застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 2. зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
 3. вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
 4. вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
 5. відшкодування збитків, або застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 6. опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Крім того, за порушення прав інтелектуальної власності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.