До Київського окружного адміністративного суду

01133, Київ, бульвар, Лесі Українки, 26

 

Позивач: Фізична особа — підприємець (ПІБ)

(далі по тексту - ФОП)

адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. ХХХХХХХХХХХ, вул. ХХХХХХХХХ , тел.: 097-ХХХХХХХХ

 

 

                                                                                                                      Відповідач: Державна  податкова інспекція у Києво -  Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області (далі по тексту - ДПІ у Києво-Святошинському районі)

08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34

тел. 04598 5-21-77

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень — рішень ДПІ у

Києво-Святошинському районі Київської області

 

Короткий виклад обставин

           

            З 28.05.2013 р. по 04.06.2013 р. ДПІ у Києво-Святошинському районі було проведено позапланову виїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства ФОП за період  з 16.05.2012 р. по 30.04.2013 р.

            На перевірку перевіряючій особі були надані документи, що підтверджують законність здійснення господарських операцій за вказаний період: договори поставки товару, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки про рух коштів на поточному рахунку, а також поточну Книгу обліку доходів та витрат, яку вела ФОП

            11.06.2013 року ДПІ у Києво-Святошинському  район було складено Акт № 357/17-2/3153023685 (далі по тексту — Акт) про результати позапланової виїзної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ФОП 3153023685, за період  з 16.05.2012 р. по 30.04.2013 р.

            Вищевказаний Акт було отримано ФОП 23.07.2013 р.

            Після ознайомлення із текстом Акту, було встановлено, що посадовою особою ДПІ виявлені порушення податкового законодавства, зокрема:

1) п.177.2, п.177.4, п.177.10 ст.177 ПК України (податкове повідомлення-рішення ДПІ у Києво-Святошинському районі від 06 серпня 2013 року №0000121702), - у зв'язку із ненаданням на перевірку Книги обліку доходів та витрат,

2) абз.2 п.198.3, п.196.6 ст.198 ПК України (податкове повідомлення-рішення ДПІ у Києво-Святошинському районі від 06 серпня 2013 року №0000111702 (далі по тексту - ППР)), - заниження податку на додану вартість, так як на думку перевіряючої особи, до податкового кредиту включена суму ПДВ у зв'язку із придбанням товарів, які не використовувались в оподаткованих операціях та не підтверджені податковими накладними.

            Не погоджуючись з актом перевірки та висновками, що містяться в ньому - ФОП    25.07.2013 року до ДПІ у Києво-Святошинському районі подала заперечення на Акт.

            Результати розгляду поданого заперечення були доведені до відома Позивача тільки 01.09.2014 року, лише після численних звернень його представників.

            При чому, ППР №0000111702 та №0000121702 Позивачка не отримувала, хоча з даного приводу неодноразово зверталась із запитами до ДПІ у Києво-Святошинському районі.

            Із змістом таких податкових повідомлень-рішень Позивачка ознайомилась тільки після отримання позовної заяви ДПІ у Києво-Святошинському районі із додатками, про стягнення податкової заборгованості в сумі 872 505, 53 грн. (позовну заяву ДПІ датована 27.3.2014 р., копія якої разом із додатками додається до матеріалів цієї позовної заяви)

            Крім того, до позовної заяви було додано податкове повідомлення-рішення №0021601702 від 15.10.2013 р., яке ніколи не отримувалось Позивачкою, а також не отримувався Акт перевірки №91/17-2/3153023685 на який міститься посилання в самому податковому повідомленні-рішенні. Крім того, в позовній заяві є посилання про здійснення ДПІ різних донарахування та штрафні санкції без жодних посилань на первинні докази а також правових підстав.

            23.05.2014 р. ДПІ у Києво-Святошинському районі були винесені незаконні ППР № 001211701 на суму 5920 грн. та ППР № 0012721701 на суму 733,50 грн. - у зв'язку із порушенням граничного строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування. Фактично, такі платежі здійснювались ФОП, однак ДПІ застосувало положення п. 87.9, ст. 87 ПК України, зарахувала такі кошти на погашення податкового боргу, який виник на підставі незаконних ППР, які перераховані вище.

 

            Таким чином дії ДПІ у Києво-Святошинському районі є протиправними, направленні на створення перешкод у здійсненні господарської діяльності ФОП   та всі висновки щодо податкового боргу грунтуються на незаконних податкових повідомленнях рішеннях

 

            Вважаю, що дії ДПІ у Києво-Святошинському районі, які призвели до винесення податкових повідомлень — рішень, донарахувань та застосування штрафних санкцій, - являються незаконними, та прийняті з грубим порушенням норм Податкового кодексу України. Всі ППР підлягають скасуванню як протиправні.

           

            В першу чергу звертаю увагу Суду на протиправність ППР №0000121702 та 0000111702, які прийняті на підставі Акту № 357/17-2/3153023685 перевірки, оскільки такі являється первинними, а всі наступні штрафні санкції, донарахування та наступні прийняті ППР базуються саме на податкових повідомленнях-рішеннях №0000121702 та 0000111702.

 

            1. Протиправність податкових повідомлень-рішень  

№0000121702 та 0000111702

 

Відносно порушення п.177.2, п.177.4, п.177.10 ст.177 ПК України (ППР №0000121702):

            Згідно абз.4 ар.8 Акту перевіркою встановлено, що книга доходів та витрат Позивачем не велася оскільки не була надана перевіряючий групі, у зв’язку з чим порушено п.177.10 ст.177 ПК України – що призвело до завищення  валових витрат.

            Дане твердження перевіряючої особи є протиправним оскільки, Книга обліку доходів та витрат, ведення якої передбачено п.177.10 ст.177 ПК України, на момент перевірки була в наявності, надавалась працівникам інспекції для огляду та останні з такою книгою ознайомлювались. Однак, факт надання перевіряючій групі відповідної Книги обліку доходів і витрат, а також підтверджуючих походження товару документів не знайшло свого відображення в Акті перевірки.  

            Факт наявності книги засвідчує заява про реєстрацію нової книги обліку доходів та витрат у зв’язку з  закінченням попередньої, що датується від 04.09.13 року. З моменту подання заяви – нова книга обліку досить довго не реєструвалася та не видавалася Позивачеві.

            Позивач враховуючи місячний термін поданої заяви про реєстрацію книги – 09.10.13 року подає відповідне прохання про повернення книги обліку доходів і витрат з реєстрації (клопотання від 08.10.13 року, вих.№11), зареєстровано в ДПІ 09.10.2014 року.

            Таким чином, ФОП   виконала вимоги п.85.2. ст.85 ПК України, та її представником, Стаднюк Л.Г. була надана посадовим (службовим) особам Книга обліку доходів та витрат ФОП  . Але з невідомих причин особа, що складала Акт, зазначила що така книга не надавалась.

 

 

Щодо порушення  абз.2 п.198.3, п.196.6 ст.198 ПК України (ППР № 0000111702)

            В Акті перевірки в п.2.3.2 в якості порушення абз.2 п.2 п.198.6 та п.198.6 ст.198 ПК України зазначено про те, що ФОП   завищення податковий кредиту на зальну суму 412 117грн,00коп за період з 06.09.2012 року по 30.04.2013 року, шляхом включення суми ПДВ  у зв’язку з придбанням товарів які не використовуються в оподатковуваних операціях та не підтвердженні податковими накладними, а саме – включено суми на придбання продуктів харчування, господарських товарів (миючих засобів), кормів для тварин, безалкогольних напоїв.

            Однак, в Акті перевірки податкова інспекція сама собі протирічить, стверджуючи що в п. 2.3.2 Акту про відсутність “... не підтверджено податковими накладними операції...” та при цьому в абз.5 п.2.1 цього ж Акту зазначено, що: “На перевірку довіреною особою ФОП   - Стаднюк Л.Г. надано виписки банку про рух грошових коштів по поточному рахунку та податкові накладні на право формування податкового кредиту з ПДВ

           

            Відповідно до п.6 Наказу ДПА України № 984 “Про затвердження  порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства”: факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,  викладаються в  акті  документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі,  із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

            У зв'язку з відсутністю в Акті перевірки посилань на первинні бухгалтерські документи, не можливо зрозуміти, які товари реалізувались Позивачем всупереч чинному законодавству.

            З іншої сторони, перевіряючій групі ДПІ надавались всі документи первинні документи (договори поставки, податкові накладні, видаткові накладні, виписки по рахункам) на товар, який реалізовувався ФОП СПД   в період з 06.09.2012 року по 30.04.2013 року

            Крім того навіть перевіряюча особа в Акті перевірки, в п.1.13 (ар.6), та п.1.15.4 (ар.6) зазначає про те, що всі документи котрі були надані на перевірку є справжніми, жоден документ котрий отримано від контрагента не визнано фальшивим чи недійсним. Контрагенти з яким взаємодіяла ФОП– реально існуючі суб’єкти господарювання, жодні взаємовідносини не було визнано в судовому порядку фіктивними.

            Звертаю увагу на те, що ДПІ у Києво-Святошинському районі податкові повідомлення-рішення №0000121702 та № 0000111702, в адресу ФОП   не направляло, принаймні остання такі податкові повідомлення-рішення не отримувала. На той час ФОП   перебувала у декретній відпустці, а тому могла не отримати такі ППР з поважних причин.

            З моменту подання Заперечень на Акт перевірки 25.07.2013 р., та до моменту отримання позовної заяви ДПІ про стягнення податкового боргу, ФОП   жодних ППР не отримувала. Всі звернення до ДПІ з даного приводу ігнорувались. Таким чином, протиправні дії ДПІ призвели до того, що ФОП була протиправно позбавлена права на оскарження  податкових повідомлень-рішень в адміністративному порядку, про що свідчать відповіді ГУ ДФС у Київській області від 10.11.14 року та Державна фіскальна служба України від 31.12.2014 року про залишення скарги без розгляду. При чому ГУ ДФС у Київській області спочатку (розуміючи, що існують численні порушення податкового законодавства) погодився із доводами ФОП   та навіть листом Листом Головним управлінням ДФС у Київській обл. від 03.11.2014року (вих.99/В/10-36-10-01-04/938) призначається позапланова перевірка Позивача, організація та проведення якої було покладено на ДПІ у Києво-Святошинському районіі. Проте, дана перевірка не була проведена з невідомих для Позивача причин.

 

2.Протиправність податкового повідомлення-рішення

№ 0021601702 від 15.10.2013р. та інших донарахувань.

           

            В позовній заяві ДПІ від 27.03.2014 р. міститься посилання на ППР № 0021601702 від 15.10.2013р., копія якого долучена до позовної заяви. В даному ППР є посилання, що воно прийнято на підставі Акту № 91/17-2/3153023685 від 27.08.2013 р. , копія якого відсутня взагалі в матеріалах взагалі.

            Це саме стосується й таких документів, на які містяться посилання в позовній заяві ДПІ, але такі відсутні в додатках, та ніколи не отримувались ФОП  , але на підставі яких здійснювались незаконні нарахування до основних зобов'язань, а також пеня та штрафні санкції, зокрема :

- 29.11.2013 Донараховано основного платежу за актом перевірки ППР N 0021601702 від 15.10.2013 на суму 74 145,00 грн.

- 29.11.2013 Донарах.штрафні санкції за актом перевірки ППР N 9072820692 від 13.11.2013 на суму 43 456,00 грн.

- 30.11.2013 Нараховано ПДВ по декларації N 9072820692 від 13.11.2013 терм.спл. 30.11.2013 на суму 3 435,00 грн.

- 19.12.2013 нараховано пені на ППР N 0021601702 від 15.10.2013 на суму 12,5 грн

- 30.12.2013 Нараховано ПДВ по декларації N 9080652933 від 16.12.2013 на суму 3 442 грн.

- 27.01.2014 Нараховано пені на ППР N 0021601702 від 15.10.2013 на суму 36,5 грн.

- 30.01.2014 Нараховано ПДВ по декларації N 9086842817 від 13.01.2014 на суму 3 035 грн.

- 24.02.2014 Нараховано пені на ППР N 0021601702 від 15.10.2013 на суму 20,55 грн.

- 02.03.2014 Нараховано ПДВ по декларації N 9008223193 від 19.02.2014 на суму 1144 грн.

- 17.03.2014 Нараховано пені на ППР N 0021601702 від 15.10.2013 на суму 2,58 грн.

- 19.03.2014 Нараховано пені на ППР N 0021601702 від 15.10.2013 на суму 27,44 грн.

- 19.03.2014 Збільш.суми ПДВ, що підлягала сплаті Уточнюючий розрахунок N 9014423038 за 01.01.2014 на суму 1139 грн.

- 19.03.2014 Нараховано пені на Уточнюючий розрахунок N 9014423038 від 19.03.2014 на суму 4,14 грн.

- 19.02.2014 Нараховано пені ППР N 0000121702 від 06.08.2013 на суму 2,51 грн.

- 15.03.2014 Нараховано плат, самост. N 9088895800 від 27.01.2014 на суму 2918.63 грн.

 

            Такі дії ДПІ є протиправними, а прийняті рішення підлягають скасуванню як незаконні у зв'язку із тим, що фактично призвели до того, що  ФОП   позбавлено права на законну процедуру перевірки із такими правами, як:

 • надавати пояснення,
 • доводити правомірність господарських операцій та відсутність порушень податкового законодавства,
 • подавати первинні бухгалтерські документи ,
 • подавати заперечення на Акти перевірок,
 • на адміністративне оскарження прийнятих ППР,

           

            Головним являється те, що всі перелічені неправомірні донарахування основних платежів, донарахування штрафних санкцій та пені здійснені ДПІ у Києво-Святошинському районі на грунтуються на очевидно незаконних первинних Податкових повідомленнях рішеннях,  №0000121702 та №0000111702, та всі наступні донарахування являються незаконними.

 

            Також хочу зазначити, що всі документи, які отримані ФОП   разом із позовною заявою ДПІ, про стягнення податкового боргу, поганої якості, та є об'єктивна необхідність витребування копій таких документів належної якості від ДПІ у Києво-Святошинському районі

 

3.   Протиправність податкових повідомлень-рішень   № 001211701 та № 0012721701

 

            Як вже було зазначено раніше ФОП   своєчасно здійснювала авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб. 23.05.2014 р. ДПІ у Києво-Святошинському районі були винесені незаконні ППР № 001211701 на суму 5920 грн. та ППР № 0012721701 на суму 733,50 грн. - у зв'язку із порушенням граничного строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування.

            Тобто ДПІ стверджує, що у Позивачки існує затримка вищевказаних платежів, хоча такі платежі здійснювались своєчасно, що підтверджується платіжними дорученнями № 1332 від 26.03.2014 р на суму 3 000, 00 грн. та № 1530 від 23.04.2014 р. на суму 2920, 00 грн. В даному випадку, очевидно що ДПІ застосовує положення п. 87.9, ст. 87 ПК України, та зараховує кошти сплачені в якості авансових платежів з податку фізичних осіб - на погашення податкового боргу. Однак, оскільки податковий борг виник на підставі  незаконних ППР, то й дії щодо зарахування коштів (сплачених як податок) на погашення податкового боргу є незаконним, а сплачені кошти підлягають поверненню.

 

            Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 99, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України, -

 

ПРОШУ:

 

 1. Зобов'язати ДПІ у Києво-Святошинському районі  ГУ ДФС у Київській області, завчасно до початку судового розгляду, надати належним чином завірені всі матеріал перевірок (Актів, податкових повідомлень-рішень) ФОП   на підставі яких були винесені оскаржувані податкові повідомлення-рішення, зроблені донарахування основних платежів та штрафних санкцій - для ознайомлення та долучення до матеріалів справи.  

 

 1. Визнати протиправним нарахування на користь Держави податкового боргу з СГД-ФО код ЄДРПОУ ХХХХХХХ в розмірі 872 505, 53 гривень, що складається із податкової заборгованості по ПДВ в розмірі 645 045, 71 грн., та податкової заборгованості по ПДФО в розмірі  227 459, 82 грн., а саме:

 

 1. Визнати протиправним та скасувати повністю податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі  ГУ ДФС у Київській області форми «Р» від 06 серпня 2013 року№0000121702, яким зобов’язано сплатити СГД-ФО   185 тис. 738 грн., 00 коп. та штрафних/фінансових санкцій в розмірі 46 тис.435 грн.00 коп.

 

 1. Визнати протиправним та скасувати повністю податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі  ГУ ДФС у Київській області форми «Р» від 06 серпня 2013 року №0000111702, яким зобов’язано сплатити СГД-ФО   412 тис.117 грн.,00 коп. та штрафних/фінансових санкцій в розмірі 103 тис.029 грн,00 коп.

 

 1. Визнати протиправним та скасувати повністю податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі  ГУ ДФС у Київській області форми “Р” від 15 жовтня 2013 року №0021601702, яким зобов'язано сплатити СГД-ФО   86 912 грн, 00 коп. та штрафних санкцій в розмірі 43 456 грн. 00 коп.

 

 1. Визнати протиправним та скасувати повністю податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі  ГУ ДФС у Київській області форми «Ш» від 23 травня 2014 року №0012711701, яким зобов’язано сплатити СГД-ФО   5 920 грн. 00 коп. та штраф в розмірі 20 % - 1 184 грн.00 коп.

 

 1. Визнати протиправним та скасувати повністю податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі  ГУ ДФС у Київській області форми «Ш» від 23 травня 2014 року №0012721701, яким зобов’язано сплатити СГД-ФО   733 грн. 50 коп. та штраф в розмірі 10 % - 73 грн.35 коп.

 

 

 

Додаток:

 1. Копія акту перевіарки від 11.06.2013 р.
 2. Копії податкового повідомлення рішення № 0000121702  від 06 серпня 2013 року
 3. Копія податкового повідомлення рішення № 0000111702  від 06 серпня 2013 року
 4. Копія заперечення на акт від 25.11.2013 р.
 5. Копія заяви про реєстрацію книги обліку доходів та витрат від 04.09.13 р.
 1. 6.       Копія клопотання про повернення книги доходів та витрат з реєстрації від 08.10.13 р. №11
 2. 7.       Копія скарги на дії працівників районної інспекції від 21.10.2013 року №15 з відміткою про реєстрацію в інспекції.
 3. 8.       Копія звернення представника   про надання інформації з документальним підтвердженням від 26.08.2014 року.
 4. 9.       Копія відповіді на поданий запит від 01.09.2014 року № 80/ЗПІ/10-13-11-00-22
 5. 10.   Копія скарги до ГУ ДФС у Київській області від 08.09.2014 року №11.
 6. 11.   Копія опису листа, поштових чеків про відправлення листа.
 7. 12.   Копія рішення ГУ ДФС у Київській області про продовження строків розгляду скарги від 30.09.2014 року № 1316/В/10-36-10-01-04/938
 8. 13.   Копія повідомлення ГУ ДФС у Київській області про призначення позапланової перевірки від 03.11.2014 року № 99/В/10-36-10-01-04/938
 9. 14.   Копія рішення ГУ ДФС у Київській області про залишення скарги без розгляду від 10.11.14р. № 136/В/10-36-10-01-04/938
 10. 15.   Копія скарги до ДФС України від 24.12.14 року №17.
 11. 16.   Копія опису листа, чек про відправлення скарги та повідомлення про вручення.
 12. 17.   Копія рішення ДФС України про залишення скарги без розгляду від 31.12.2014 року №4724.
 1. Копія звернення до прокуратури Київської області від 08.07.2014 року із підтвердженням направлення.
 2. Копія позовної заяви ДПІ від 27.03.2014 р. та додатків:
 3. Копія податкової вимоги від 18.12.13р.
 4. Копія податкового повідомлення-рішення від 15.10.13р.
 5. Копії податкових декларацій з ПДВ - 3 шт.
 6. Копія податкової декларації з ПДВ - 1 штука
 7. Копія уточнюючого розрахунку з ПДВ — 1 штука
 8. Платіжне доручення про сплату судового збору.
 9. Адвокатська угода від 15.01.2015 р.

           

 

                                                                                                         

            “__” квітня 2015 р.                                                            ПІБ