Господарський суд Дніпропетровської області

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю „XXXXXXX

адреса 11111 м. Київ, вул.. ХХХХХХХ, офіс ХХ,

тел./факс 8044-ХХХХХХХХХ

п/р № ХХХХХХХХХХХХ в ЗАТ „ОТП БАНК” в м. Києві МФО ХХХХХ

код ЄДРПОУ ХХХХХХХХХ,

 

 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю   ”УУУУУУУУУ”

адреса: 44444, місто Дніпропетровськ,  вул. УУУУУУУ, будинок УУ              

р/р УУУУУУУУУУ в ФАБ „Південний”

м. Київ,

МФО УУУУУУ 

ЄДРПОУ УУУУУУУУ

 

Ціна позову:     31 686, 17 грн.

 

 

ПОЗОВНА   ЗАЯВА

про  стягнення суми боргу за договором поставки та неустойки

 

 

            25 жовтня 2010 року між Позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХ” (Постачальник) та Відповідачем, Товариством з обмеженою відповідальністю   ”УУУУУУУУУ”  (Покупець) було укладено Договір поставки 450487 — КР (Далі — Договір поставки)

 

            Згідно п.1.1. Договору поставки, поставщик обязуется поставить Товар в сроки, оговоренные данным Договором, согласно Заказа Покупателя, являющегося неотъемлемой частью Договора, а Покупатель — принять его и оплатить на условиях, оговоренных в приложении №4 к данному Договору «Дополнительные условия», являющейся неотъемлемой частью Договора.

 

            Відповіднодо п. 7.2 Договору поставки, Покупатель производит оплату за поставленный Товар  путём банковского перечисления денежных средств на расчётный счет поставщика в срок, установленный сторонами в п.6 приложения №4 к данному Договору «Дополнительные условия»

 

            Згідно п. 6 «Дополнительных условий», покупатель производит оплату за поставленный Товар путем банковского перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в течении 60 календарных дней с момента поставки Товара. 

 

            Позивач виконував свої зобов'язання належним чином, та здійснював поставки Відповідачу в порядку, передбаченому Договором поставки.

 

            Відповідач, в межах Договору поставки, не виконав свої зобов'язання, та не сплатив Позивачу за наступний поставлений Товар, що підтверджується видатковими накладними:   

 


ДО-00368 (02.02.11) на суму 2 038,74 грн.

ДО-00369 (02.02.11) на суму 556,50 грн.

ДО-00465 (10.02.11) на суму 1 445,00 грн.

ДО-00467 (10.02.11) на суму 3 332,28 грн.

ДО-00594 (16.02.11) на суму 358,50 грн.

ДО-00603 (17.02.11) на суму 2 387,58 грн.

ДО-00712 (23.02.11) на суму 1104,54 грн.

ДО-00752 (24.02.11) на суму 1260,00 грн.

ДО-00836 (02.03.11) на суму 1 498,14 грн.

ДО-00920 (10.03.11) на суму 972,90 грн.

ДО-01047 (17.03.11) на суму 583,50 грн.

ДО-01474 (07.04.11) на суму 1288,50 грн.

ДО-01575 (13.04.11) на суму 619,20 грн.

ДО-01580 (13.04.11) на суму 764,04 грн.

ДО-01734 (20.04.11) на суму 743,04 грн.

ДО-01836 (28.04.11) на суму 448,20 грн.

ДО-01902 (05.05.11) на суму 418,14 грн.

ДО-02045 (18.05.11) на суму 472,20 грн.

ДО-02153 (25.05.11) на суму 692,64 грн.

ДО-02222 (01.06.11) на суму 428,10 грн.

ДО-02245 (02.06.11) на суму 443,64 грн.

ДО-02333 (09.06.11) на суму 1108,20 грн.

ДО-02350 (09.06.11) на суму 603,00 грн.

ДО-02430 (16.06.11) на суму 1958,88 грн.

ДО-02434 (16.06.11) на суму 431,52 грн.

ДО-02539 (23.06.11) на суму 1455,90 грн.

ДО-02617 (30.06.11) на суму 819,42 грн.

ДО-02618 (30.06.11) на суму 1131,72 грн.

ДО-02722 (06.07.11) на суму 417,00 грн.

ДО-02842 (14.07.11) на суму 1678,14 грн.


 

Таким чином, Позивачем було поставлено Товар Відповідачу на суму31 062,34 грн.

 

За   договором  поставки  продавець  (постачальник),  який здійснює  підприємницьку  діяльність,  зобов'язується  передати  у встановлений   строк   (строки)  товар  у  власність  покупця  для використання його у підприємницькій діяльності або в інших  цілях, не пов'язаних з особистим,  сімейним,  домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст..712 ЦК України)

 

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.(ч.2 ст. 712 ЦК України)

 

У разі прострочення  оплати  товару  продавець  має  право вимагати  оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами (ч.3 ст. 692 ЦК України).

 

Відповідальність Покупця за прострочення оплати товару та користування грошовими коштами згідно п.8.9 Договору Поставки передбачає пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми несплаченого в строк Товар за кожен день  прострочення.

 

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого  індексу інфляції за весь час прострочення,  а також три проценти річних  від  простроченої  суми,  якщо  інший  розмір процентів не встановлений договором або законом. (ч.2 ст.625 ЦК України)

 

Остання поставка відбулась 14.07.2011 року. Згідно п. 6 «Дополнительный условий», оплата здійснюється протягом 60 днів з моменту останньої поставки Товару.

 

Таким чином Відповідач повинен був сплатити за поставлений Товар не пізніше 12.09.2011 року (14.07.2011 р. + 60 днів).Оскільки Відповідачем не було здійснено оплати, з цього моменту починається нарахування заборгованості за поставлений Товар, та нараховується пеня згідно  п.8.9 Договору Поставки, а також 3%річних від простроченої суму, з урахуванням індексу інфляції, відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України.

 

Загальна кількість днів прострочення виконання зобов'язання відповідачем з  12.09.2011 р. по 20.10.2011 р. (момент підготовки позовної заяви) становить 38 днів

 

Розрахунок пені

Облікова ставка НБУ на вказаний час становила 7,75 %. Подвійна облікова ставка НБУ становить 7,75*2= 15,5 %

 

За один день прострочення становить 15,5 : 365 = 0,042 %

 

Пеня яка підлягає стягненню становить:

 

            (31 062,34 х 0,042:100)х 38= 495,75 грн.

 

Розрахунок 3% річних та індексу інфляції

 

Розрахунок 3% річних від суми боргу:

((31 062,34х3:100):365)х38 = 97,02 грн.

 

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції (за вересень 2011 р. 100,1 %) становить:

31 062,34 х 100,1 %:100 = 31 093,40 грн.

 

Індекс інфляції від суми боргу складає:

31 093,40 - 31 062,34 = 31,06  грн.

 

Таким чином сума боргу з врахуванням пені передбаченої п.8.9 Договору Поставки та процентів з урахуванням індексів інфляції, передбачених ч.2 ст. 625 ЦК України складає:

 

31 062,34 + 495,75+ 97,02 + 31,06 =31 686,17 грн.

 

 

Отже, станом на 20.10.2011 р.  з Відповідача підлягає стягненню на користь Позивача суми боргу 31 062,34  грн., пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь час користування чужими коштами відповідно до  п.8.9 Договору Поставки в сумі 495,75  грн., три відсотки річних в сумі 97,02 грн. та індексу інфляції в розмірі 31,06 грн. відповідно до ч. 2 ст.. 625 ЦК України що в загальній сумі складає 31 686,17 грн.

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 526, 527, 549, 610 – 612, 624, 625 Цивільного кодексу України,  54 – 57  Господарського процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ”УУУУУУУУ” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХ” основної суми боргу за договором поставки 31 062,34  грн., пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь час користування чужими коштами в сумі  495,75 грн., три відсотки річних в сумі 97,02  грн. та індексу інфляції в розмірі 31,06 грн.що в загальній сумі складає 31 686, 17 грн. (тридцять одна тисяча шістсот вісімдесят шість гривень, 17 коп. )

 

2.                   Стягнути з  Товариства з обмеженою відповідальністю  ”УУУУУУУУ” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХХ” вартість судових витрат: суми судового збору 1 477,50 грн. вартість витрат на правову допомогу адвоката 5000 грн.

 

 

 

Додаток:

 

 1. Копія договору поставки № 450487 -КР від 25.10.2010  року
 2. Копія додатку № 4 до договору поставки № “Дополнительные условия
 3. Копія видаткової накладної ДО-00368
 4. Копія видаткової накладної ДО-00369
 5. Копія видаткової накладної ДО-00465
 6. Копія видаткової накладної ДО-00467
 7. Копія видаткової накладної ДО-00594
 8. Копія видаткової накладної ДО-00603
 9. Копія видаткової накладної ДО-00712
 10. Копія видаткової накладної ДО-00752
 11. Копія видаткової накладної ДО-00836
 12. Копія видаткової накладної ДО-00920
 13. Копія видаткової накладної ДО-01047
 14. Копія видаткової накладної ДО-01474
 15. Копія видаткової накладної ДО-01575
 16. Копія видаткової накладної ДО-01580
 17. Копія видаткової накладної ДО-01734
 18. Копія видаткової накладної ДО-01836
 19. Копія видаткової накладної ДО-01902
 20. Копія видаткової накладної ДО-02045
 21. Копія видаткової накладної ДО-02153
 22. Копія видаткової накладної ДО-02222
 23. Копія видаткової накладної ДО-02245
 24. Копія видаткової накладної ДО-02333
 25. Копія видаткової накладної ДО-02350
 26. Копія видаткової накладної ДО-02430
 27. Копія видаткової накладної ДО-02434
 28. Копія видаткової накладної ДО-02539
 29. Копія видаткової накладної ДО-02617
 30. Копія видаткової накладної ДО-02618
 31. Копія видаткової накладної ДО-02722
 32. Копія видаткової накладної ДО-02842
 33. Платіжне доручення, підтвердження оплати судового збору
 34. Копія довіреності
 35. Довідка Управління статистики м. Києва
 36. Докази направлення на адресу відповідача позовної заяви з додатками

 

 

 

Заступник директора

ТОВ  «ХХХХХХХ»                                                                            Іванова І.І.

 

«__» грудня 201_ р.