Приватним детективам, бути чи не бути?

Законопроект про приватних детективів та детективні агентства

Необхідно зазначити, що насправді в Україні існує багато різних так званих "детективних агентств", які існують фактично "поза законом". Потреба в таких детективних послугах існує та продовжує зростати, але на даний час відсутній спеціальний закон, який би регламентував таку діяльність. Зараз, будь які дії приватних детективів, щодо збирання інформації без відповідного законодавчого врегулювання,  вступає в безпосереднє протиріччя із рядом норм вітчизняного законодавства, а іноді такі дії підпадають під адміністративну чи кримінальну відповідальність. Як завжди в нашій країні, законодавець постійно запізнюється із законодавчими ініціативами та в даному випадку він запізнився щонайменше років на десять. 

На вирішення такого протиріччя 19 квітня 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 3726 "Про приватну детективну (розшукову) діяльність". І хоча такий документ є досить "сирим" та підлягає доопрацюванню, він містить ряд важливих, та потрібних змін для легалізації детективної діяльності. 

Серед позитиву є те, що для здійснення приватної детективної діяльності необхідно буде отримати в установленому порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. Видачу таких свідоцтв будуть здійснювати органи Національної поліції України, та проводити необхідну перевірку таких кандидатів.

До осіб, які бажають здійснювати детективну діяльність, висуваються жорсткі вимоги. Зокрема, відповідне свідоцтво не зможе отримати особа, яка має незняту або непогашену судимість, недієздатна або обмежено дієздатна особа, судді, прокурори, міліціонери, що звільнені за порушення присяги або за вчинення корупційних дій. Також приватними детективами не можуть бути експерти, нотаріуси, адвокати та працівники ЗС України. Щодо обмежень відносно адвокатів є багато спірних питань. Аргументом на захист є те, що адвокату часто необхідно самому проводити дії, які подібні до детективної діялності, зокрема збирати інформацію, опитувати очевидців подій (свідків), шукати боржників, тощо. Чому особа не може суміщувати адвокатську та детективну діяльність потребує окремої дискусії та обговорення, в тому числі при остаточному ухвалення Закону.  

В разі прийнятті Закону в поточні й редакції, детективи матимуть широкі повноваження та права:

- збирати та фіксувати відомості, які потім можуть бути використані в суді;

- з'ясовувати платоспроможність контрагентів;

- пошук осіб, місце знаходження яких невідоме, з'ясування обставин зникнення, розшук зниклого майна осіб, тварин;

- виявлення та фіксація фактів порушення та незаконного використання прав інтелектуальної власності;

- пошук боржників, тощо.

Таким чином, майбутні законодавчі зміни можуть вирішити багато нагальних потреб які існують в суспільстві, зокрема, щодо врегулювання приватної детективної діяльності. Загалом такий Законопроект оцінюється нашими юристами, як позитивний.

Матеріал підготовав Адвокат в Киеве - Krepel, Ваш експерт у правових питаннях