Адвокатом через суд розблоковано податкові накладні

Фабула справи

Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) , було поставлено товар контрагентам, у зв’язку із чим були складені та подані на реєстрацію десятьподаткових накладних. В подальшому по таким ПН реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних була заблокована (зупинена), з однаковим для всіх формулюванням – «невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно УКТ ЗЕД:9403», та податківцями було запропоновано подати первинні бухгалтерські та фінансові документи разом із пояснення по господарським операціям, відносно яких податкові накладні були заблоковані.

Подання пояснень та первинних документів з даного приводу результатів не дали, та контролюючим органом були прийняті протиправні рішення про відмову в реєстрації податкових накладних.

 Директор ТОВ звернувся за допомогою до податкового адвоката нашої компанії, що спеціалізується на розблокуванні податкових накладних, та яким було розроблено механізм судового захисту інтересів клієнта в судовому порядку.

Зокрема, після ознайомлення із матеріалами, що були надані ТОВ, та після аналізу судової практики, адвокатом було з'ясовано, що “податківці”, відмовляючи у реєстрації податкових накладних, допустили ряд системних нормативних порушень, які дають підстави для визнання дій Державної фіскальної служби України протиправними та скасування рішень про блокування податкових накладних.

У зв'язку із вищевикладеним, податковим адвокатом були підготовлені матеріали та виготовлено адміністративний позов, який подано до Окружного адміністративного суду м. Києва.

Під час судових засідань адвокатом було доведено та судом встановлено, що дії фіскалів щодо відмови у реєстрації та подальше блокування податкових накладних є протиправним, а рішення комісії ДФС України підлягають скасуванню. Мотивуючи своє рішення суд дійшов до наступних висновків:

Підстави для прийняття Комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту.

Матеріалами справи підтверджено, що на виконання вимог пунктів 201.16.1- 201.16.2 статті 201 ПК України та пропозиціях, викладених у квитанціях, позивачем надані документи, пояснення, якими підтверджується реальність здійснення операцій по зупиненим податковим накладним. Перелік наданих документів відповідає Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Проте, відповідачем всупереч вимогам підпункту «в» пункту 201.16.1 статті 201 ПК України, не визначено вичерпного переліку документів, надання якого дало б позивачеві можливість у реєстрації податкової накладної.

Відмова у прийнятті до реєстрації податкової накладної з підстав недостатності документів для прийняття рішення можлива виключно за умови наявності вичерпного переліку таких документів (п.п. «в» п. 201.16.1 ст. 201 ПК України).

При відмові у прийнятті до реєстрації податкової накладної з посиланням на ненадання платником податків достатніх документів, Комісія ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкової накладної або відмову в такій реєстрації, має навести дані щодо документів, надання яких дасть можливість прийняти податкову накладну до реєстрації.

З оскаржуваного рішення встановлено, що підставою для відмови у реєстрації податкових накладних є надання позивачем копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття Комісією ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкової накладної або відмову в такій реєстрації, рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Відповідачем в оскаржуваному рішенні не зазначено, які саме документи складені з порушенням законодавства, які вимоги законодавства порушено позивачем при складанні документів та яких документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної.

Посилання на вказану підставу в обґрунтування прийняття рішення про відмову, за відсутності встановленого законодавством вичерпного переліку документів та за умови ненаведення комісією доказів того, що подані документи є недостатніми чи такими, що у своїй сукупності викликають сумнів у достовірності наданої інформації, свідчить про протиправність такого рішення.

Суд також зазначає, що оскаржувані рішення Комісії ДФС України є актами індивідуальної дії.

Правовий акт індивідуальної дії - виданий суб'єктом владних повноважень документ, прийнятий із метою реалізації положень нормативно-правового акту (актів) щодо конкретної життєвої ситуації, не містить загальнообов'язкових правил поведінки та стосується прав і обов'язків чітко визначеного суб'єкта (суб'єктів), якому він адресований.

Загальною рисою, яка відрізняє індивідуальні акти управління, є їх виражений правозастосовний характер.

Головною рисою таких актів є їхня конкретність (гранична чіткість), а саме: чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб'єктами адміністративного права, які видають такі акти; розв'язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань, що виникають у сфері державного управління; чітка визначеність адресата, конкретної особи або осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами; чітка відповідність такого акта нормам чинного законодавства.

Натомість, оскаржувані у даній справі рішення не відповідають критеріям чіткості та зрозумілості акта індивідуальної дії та породжують їх неоднозначне трактування, що, в свою чергу, впливає на можливість реалізації права або виконання обов'язку позивача виконати юридичне волевиявлення суб'єкта владних повноважень.

Відповідно до частини другої статті 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку, що ДФС України не доведено правомірності та обґрунтованості оскаржуваних рішень, відповідності їх вимогам частини другої статті 2 КАС України, у зв'язку з чим наявні підстави для визнання рішень Комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкової накладної або відмову в такій реєстрації протиправним та скасування.

Окремо щодо позовної вимоги про зобов'язання зареєстровати податкову накладну, суд зазначає про наступне.

Із положень частин третьої - четвертої 245 КАС України випливає, що у разі скасування нормативно-правового або індивідуального акта суд може зобов'язати суб'єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Таким чином, було доведено що дії Державної фіскальної служби України направлені на блокування податкових накладних, а також прийняті рішення про відмову у реєстрації ПН, - являються протиправними та підлягають скасуванню, а податкові накладні підлягають реєстрації, про що судом у своєму рішенні зобов'язано відповідача зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних - з моменту їх фактичного надходження на реєстрацію.

Нижче наводимо повний текст рішення